Zhodnocení bezpečnosti kosmetických přípravků

Nabízím Vám poradenské služby a zajištění dokumentace potřebné pro uvedení kosmetických přípravků na trh EU:

Vypracování zprávy o bezpečnosti kosmetického přípravku dle Přílohy I k Nařízení Evroprského Parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009

Vypracování textové části etikety

Podpora při oznámení kosmetického přípravku prostřednictvím CPNP

Individuální konzultace

O mě:

Ing. Dita Hofrichterová

Kosmetolog

Svoji odbornost jsem získala studiem na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v letech 2015-2020, kde jsem vystudovala obor Technologie kosmetiky, tuků a detergentů.

Spolupracuji se soukromými kosmetickými společnostmi i státními laboratořemi, kde zajišťuji testy kožní snášenlivosti, testy cytotoxicity, mikrobiální testy apod.

Své znalosti si doplňuji studiem odborných článků, účastech na seminářích a školeních zaměřených jak na legislativní požadavky, tak i na vývoj v oblasti kosmetického průmyslu.

Jsem členkou Kosmetologické společnosti ČR.